top of page
2022005_Veranda_logo_A.png

Instrukce pro pobyt v Tinyhouse Veranda

Příjezd

Do Google maps stačí zadat Tinyhouse Veranda a navigace vás dovede přímo k nám. Poslední lesní úsek je ze startu velmi strmý a hrbolatý. Pokud nebudete chtít trápit svého miláčka, můžete zaparkovat hned u sjezdu ze silnice na jednom ze dvou parkovacích míst vysekaných do lesa a zbylích 300 metrů dojít pěšky.

V den příjezdu pro Vás bude Veranda připravena  nejpozději od 15:00 

V den odjezdu je potřeba opustit tinyhouse do 12:00

Klíče

Klíče naleznete v zaheslované schránce u okapového svodu. Heslo se každý turnus mění a bude vám zasláno smskou až v den příjezdu.

Světlo

Světlo v podobě ledpásky je zabudováno v poličce nad dřezem a zapíná se jednoduchým pohlazením. Pokud kontakt se světlem bude delší, světlo se bude ztlumovat nebo zesilovat.

Voda, sprcha a toaleta

Voda je získaná z 60m hlubokého vrtu a je filtrována. Rozbor vody ukázal že není vhodná ke každodennímu pití, ale po převaření vám šálek kávy nebo čaje rozhodně neublíží.  Sprcha se nachází v místnosti za kuchyňkou. Ručníky pro vás připravíme. Ve sprše máme speciální sprchovou hlavici, která maximálně šetří vodu. Toaleta se taktéž nachází ve sprchovací místnosti a je separační. a kompostovací. Na toaletě musí obě pohlaví sedět (rovnoprávnost 😊). Moč odchází do speciální nádrže pod chatkou, stolice do kýble s kompostovatelným sáčkem. po vykonaní potřeby sáček odneste prosím na kompost umístěny v horní části zahrady.  Toaletní papír a ubrousky se nacházejí ve skřínce nad kuchyňskou linkou.

video návod k toaletě

Elektrika, topení, vaření.

Zásuvky se nacházeji pod postelí, na kuchyňské lince a venku na terase. Topit můžete přímotopem nebo v kamínkách na kterých se dá i vařit. Dále se v technické místnosti nachází trojnožka s kotlíkem na vaření na ohni. Suché dřevo a sekerku naleznete v místnosti pod terasou.

Technická místnost se nachází z boku a otevírá se stejným svazkem klíčů. V technické místnosti naleznete také houpací síť.

Uděláte nám velikou radost, když si na houpací síť a do vnitřních prostor Verandy budete zouvat boty.
Zde je ještě kontakt na našeho správce a souseda, kterého můžete kontaktovat v případě technických problémů.
Josef Pantok - 703 998 710

              

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali právě nás a přejeme Vám co nejpříjemnější pobyt.

Obec Vlkančice

Obec Vlkančice s velmi krásnou a čistou přírodou se nachází ve Středočeském kraji, v blízkosti řeky Sázavy, přibližně 45km jihovýchodně od Prahy. První písemná zmínka o obci je z roku 1436, kdy obec patřila Sázavskému klášteru. Pyskočely a Drletín, jako součást obce, jsou ještě starší než vlastní obec. V průběhu staletí se majitelé obce měnili. Posledním majitelem do roku 1848 byl rod Khevenmüllerů z Komorního Hrádku.

 

Obchod a lékarna

Nejbližší obchod (2,3 km – 4 min autem)  je „Obchůdek na Marjánce“. Naleznete normálně v GoogleMaps. Další obchody (Tesco a  Žabka) s lékárnou jsou v nedaleké Sázavě.

 

Tipy na výlet

Funpark – Pyzúú v Pyskočelých

Najdete zde malé zoo s kravičkami, pávy, velbloudem, lamou a pštrosem, dětské hřiště s velkou trampolínou a pěkné bistro s chutnou kávou a možnostmi stravování.

Vzdálenost z Verandy: 1 km

 

Sázavský klášter aneb pouť za svatým Prokopem

Bývalý klášter v Sázavě s bezmála tisíciletou tradicí je prodchnut duchovní atmosférou a dávnými příběhy. V době vzniku se od jiných lišil tím, že rozvíjel slovanskou liturgii a stal se tak mystickou křižovatkou západní a východní kultury. V klášteře, později přestavěném na zámek, můžete navštívit muzeum, věnované založení konventu, barokní refektář nebo kapitulní síň s gotickými freskami. Za vidění stojí zahrada se základy kostela z 11. století a nedostavěná loď gotické baziliky.

Vzdálenost z Verandy: 9km

 

Huť František v Sázavě – centrum sklářského umění

Nadace Josefa Viewegha v Sázavě přeměnila bývalou sklářskou huť František v unikátní Centrum sklářského umění. Rozsáhlá sbírka představuje jednotlivé sklářské technologie od kahanové techniky, malování a broušení po leštění a pískování skla.

Huť František postavil v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po svém otci. Na svou dobu moderní provoz byl vytápěný generátorovým plynem. Vyrostl v sousedství sídla Kavalierových, mlýna Na Kácku, nedaleko nejstarší Svatoprokopské nebo také Babiččiny sklářské hutě. Po vybudování nových provozů skláren a nových výrobních hal význam huti František klesal a pomalu chátrala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR. Centrum sklářského umění v Huti František v Sázavě nabízí zážitkovou interaktivní expozici skla, rezidenční pobyty pro výtvarníky, kurzy pro širokou veřejnost, workshopy, sympozia, konference a další aktivity prezentující sklářské řemeslo.

V interaktivní expozici skla jsou vystavena díla ze sbírky Crystalexu, které doplňují další předměty vybrané s důrazem na zážitkovou rovinu, které návštěvníky seznámí se sklem jako materiálem. Základním spojujícím prvkem budou odpovědi na otázku „Jak“, tedy Jak se dělá?, Jak vzniká? Jak funguje?…, které nabídne expozice určená pro odborníky i širokou veřejnost.

Vzdálenost z Verandy: 10 km

 

 

Kuželník sv. Prokopa u Sázavy

Název místa vznikl v časech, kdy sv. Prokop oral brázdu s čertem. I při pilné oráčské práci na "Brázdě" však zachovával povinnou chvilku oddechu, čili rekreaci. A právě na této plošince, protože jinde pro samý kopec nebylo místa, hrál s čertem kuželky.

Čert stavěl kuželky, ale kouli často sv. Prokopovi špatně hodil a tehdy mu ji sv. Prokop vracel mohutným obloukem zpět až do Pyskočelského údolí. Kdo zná svatoprokopské okolí a cesty, pochopí, že pro čerta se o odpočinku nedá mluvit, když pořád běhal pro kouli do Pyskočel.

Vzdálenost z Verandy: 9km

 

Statek Prak u Českého Šternberka

Statek Prak se nachází v blízkosti Českého Šternberka v místě, z nějž vojska krále Jiříka z Poděbrad ostřelovala tento známý středočeský hrad dobývacími praky. Statek je po rekonstrukci a je zde vedeno ekologické hospodářství.

Statek Prak je ideálním místem pro víkendové a dovolenkové pobyty nebo firemní a rodinné akce. Chová se tu skot, ovce a také největší stádo lipických koní v České republice. Návštěvníci mají celoročně k dispozici stylové pokoje s ubytovací kapacitou 35 osob. Od května do října je v areálu v provozu restaurace (zavírací den pondělí a úterý). Farma také nabízí možnost ustájení koní v prostorných stájích a je tu k dispozici venkovní i krytá jízdárna.

Vzdálenost z Vlkančic: 26km

 

Naučná stezka Votočnice

Součástí čertovské stezky je pět informačních tabulí a dřevěná vyhlídková plošina, z níž je výhled téměř na celou lokalitu.

Naučná stezka vede po louce Votočnice u řeky Sázavy nedaleko centra města Sázavy. Na Votočnici, podmáčené nivní louce s třemi tůněmi a slepým ramenem, kde se dle legendy otáčel svatý Prokop, když oral s čertem tzv. Čertovu brázdu, se díky úsilí místních ochránců přírody podařilo vytvořit cenný biotop se zajímavou a chráněnou drobnou faunou a flórou.

Vzdálenost z Verandy: 9km

 

Hradiště Černé Budy na Krkavčích skálách u Sázavy

Pravěké hradiště Černé Budy se nachází na skále nad meandrem Sázavy, severozápadně od Sázavského kláštera a jihovýchodně od Pyskočel, na pravém břehu řeky. Pod hradištěm objevíte nádhernou vyhlídku na řeku Sázavu a přilehlé údolí s železniční tratí.

Hradiště Černé Budy se rozkládalo kolem dvou vrcholů Krkavčích skal a v sedle mezi nimi. Vnější opevnění vedlo po obvodu, s výjimkou jižní zcela nepřístupné strany. Kolmý sráz nad Sázavou má převýšení až 90 m. Na základě rozboru nalezených zlomků keramiky je možné hledat počátky osídlení Krkavčích skal v pozdní době kamenné – neolitu, mladší době bronzové a ranému středověku.

Osídlení se pravděpodobně kryje s fungováním důležité dálkové cesty, která spojovala Polabí s jihem Čech a překračovala řeku Sázavu. Právě při podobných významných křižovatkách vznikala již v neolitu opevněná výšinná sídliště. Z hradeb na Krkavčích skalách byly kontrolovány nejen přirozené komunikační koridory, ale i další blízké přístupy k řece a přechody přes ní.

Na Krkavčích skalách, kousek od červeně značené turistické trasy ze Stříbrné Skalice do městečka Sázava se pod hradištěm nachází také nádherná vyhlídka na řeku Sázavu a přilehlé údolí. Vyhlídka je neznačená a nejpohodlněji se k ní můžete dostat od kapličky sv. Anny a odpočívadla u blízkého lesního rozcestí po vyšlapané pěšině. Je to jen kousek červeně od značené cesty a pohled do údolí na řeku určitě stojí za malé zdržení. Navíc přímo u vyhlídky je lavička a je tak možné si zde příjemně odpočinout.

Vzdálenost z Verandy: 10 km

 

Vrch Pecný u Ondřejova

Na úpatí kopce najdete zajímavé arboretum a především Astronomické muzeum v Ondřejově. Na protějším kopci Žalov stojí známá ondřejovská hvězdárna.

Přímo na vrcholu je pak geodetická observatoř včetně stavby kamenné geodetické věže s referenčním výškovým a gravimetrickým bodem.

Vzdálenost z Verandy: 15 km

 

Hvězdárna Ondřejov – pohled na hvězdy v Ondřejově

Nad obcí Ondřejov na vrcholku Žalov nedaleko Mnichovic u Prahy stojí hvězdárna založená roku 1905 J. Fričem. Místní observatoř patří Astronomickému ústavu Akademie věd České republiky (AVČR).

V areálu hvězdárny si můžete ve starých secesních objektech prohlédnout Astronomické muzeum V. Šafaříka včetně 150 let starého dalekohledu Alvana Clarka, který stále slouží k pozorování oblohy.

V severní části se nachází kopule s dvoumetrovým zrcadlovým dalekohledem, největším v ČR, instalovaným v sedmdesátých letech 20. století. Celý rozsáhlý areál je upraven jako park s vzácnými stromy (arboretum) a řadou moderních plastik.

Ondřejovská hvězdárna patří k nejdůležitějším vědeckým pracovištím ve svém oboru v Evropě. Zabývá se pozorováním Slunce a dalších hvězd, meziplanetární hmoty či vysokoenergetických objektů ve vesmíru. Areál observatoře v Ondřejově je v letní sezoně přístupný veřejnosti každý víkend. Areál hvězdárny je volně přístupný, do budov je možno vstoupit pouze s průvodcem. Upozorňujeme, že budovy nemají bezbariérový přístup a v historických kopulích je zúžený prostor. Trasa prohlídky vede z části přírodním terénem a ujdete při ní asi 1,5 km. Exkurze trvá přibližně 2 hodiny, není-li domluveno jinak. Otevřeno mají od května do září.

Vzdálenost z Verandy: 15 km

Památník Josefa Lady v Hrusicích

Stálá expozice díla Josefa Lady – malíře a spisovatele, karikaturisty, tvůrce pohádkových postav provázejících děti od nejútlejšího dětství, ilustrátora, který nezapomenutelně ztvárnil Haškova Švejka.

Památník je vlastně letní vilka rodiny Ladových, postavená Josefem Ladou ve 30. letech 20. století. V 60. letech věnovala paní Alena Ladová – Vránová tento objekt státu, aby tu mohlo být zřízeno muzeum Josefa Lady. Od roku 1986 Památník Josefa Lady spravuje muzeum – dnes Oblastní muzeum Praha – východ se sídlem v Brandýse nad Labem, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj.

V Památníku se mohou návštěvníci seznámit s bohatým životem Josefa Lady, ale především si prohlédnou obrázky a knihy tohoto českého malíře a spisovatele. Každým rokem navštíví Památník Josefa Lady více než 10 000 malých i velkých návštěvníků. Je cílem především školních výletů a rodin s malými dětmi.

Prohlídky jsou s průvodcem ve všední den začínají každou celou hodinu. Poslední prohlídka vychází v 16 hod. Prohlídky trvají 45 – 60 min. V období svátků návštěvníky okouzlí sváteční výzdoba. Pro mateřská centra a dětské domovy připravíme po telefonické dohodě kulturní a sportovní program v zahradě Památníku.

Vzdálenost z Verandy: 19km

 

 

Přejeme krásný pobyt..

bottom of page